Accessibility icon

Nova verzija “Smjernica o javnoj nabavi” za hrvatske korisnike

19. kolovoza 2020.

Na službenim mrežnim stranicama programa Interreg Italija-Hrvatska objavljena je nova verzija smjernica o javnoj nabavi s prilozima za hrvatske korisnike. Smjernice s prilozima dostupne su na sljedećoj poveznici: https://www.italy-croatia.eu/implementation-documents
Više informacija o mogućnostima unutar Programa dostupno je na službenim stranicama Programa: https://www.italy-croatia.eu/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

Najnovije