Accessibility icon

NPOO – objavljen natječaj za izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće

19. travnja 2022.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u okviru Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti (NPOO) Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C.1.5. R1-I1 izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće“.

SAŽETAK NATJEČAJA:

Predmet Poziva: dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće:

  • LDC projekt kao lokalna infrastruktura i
  • LDC projekt proizvođačke organizacije i partnera.

Svrha Poziva: poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za proizvode navedenog sektora.

Prihvatljivi prijavitelji:

LDC projekt kao lokalna infrastruktura:

  • jedinaca/e područne (regionalne) samouprave
  • trgovačko društvo osnovano od strane i u 100%-tnom vlasništvu JRS u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru Poziva: 610.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektu: za LDC projekte lokalne infrastrukture najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz NPOOa po projektu iznosi do 70% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova pojedinog odobrenog projekta, a najviši mogući iznos bespovratnih sredstava za pojedini odobreni projekt iznosi 10.000.000,00 EUR, pri čemu ukupni troškovi projekta ne smiju prelaziti 20.000.000,00 EUR

Prihvatljive aktivnosti:

  • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju i opremanje LDC-a za voće i povrće, u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poljoprivrednim proizvođačima uključujući ishođenje potrebnih dozvola,
  • aktivnosti vođenja projekta, nadzora i konzaltinga,
  • aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 30. travnja 2022., a zatvara se u trenutku iskorištenja financijske alokacije Poziva, najkasnije 31. ožujka 2023. godine.

Više informacije o natječaju dostupno je stranicama Ministarstva poljoprivrede.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije