Accessibility icon

NPOO – objavljen trajni ograničeni Poziv za „Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru“

25. studenoga 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga za Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.

SAŽETAK NATJEČAJA:

Prihvatljivi prijavitelji:

– Poziv je namijenjen unaprijed određenim prijaviteljima koji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području Republike Hrvatske pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda.

Trajanje Poziva:
– Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga što je 120 dana od dana objave Poziva.

Bespovratna sredstva i stopa sufinanciranja:
– Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iznosi 800.000.000,00 kn (ulaganja u javnu odvodnju i/ili javnu odvodnju s integriranom javnom vodoopskrbom – 350.000.000,00 kn, ulaganja u javnu vodoopskrbu – 450.000.000,00 kn).

– Maksimalna stopa sufinanciranja – 80% od iznosa prihvatljivih izdataka. Preostalih 20% iznosa prihvatljivih izdataka biti će financirano iz nacionalnih sredstava i to 10% iz sredstava koje mora osigurati prijavitelj, odnosno korisnik (s partnerima, ukoliko ih ima) i 10% iz sredstava Hrvatskih voda.

Projektni prijedlozi podnose se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja od 25. studenoga 2021. godine.

Više informacija potražite na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Najnovije