Accessibility icon
>

O nama

Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ osnovana je u svibnju 2018. godine od strane Istarske županije kao javna ustanova za provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnoga razvoja, pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima iz europskih programa i fondova te drugih izvora financiranja.

Ravnomjerni regionalni razvoj
Strateško planiranje
Razvojni projekti
EU projekti
Osnaživanje javnog sektora

Javne ovlasti

U Ustanovi se obavljaju poslovi utvrđeni Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, i to sljedeći poslovi koji spadaju u Javne ovlasti:

  • izrada županijskih razvojnih strategija te drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Istarske županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti Osnivač;
  • provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Istarske županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost;
  • pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Istarske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Istarska županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Istarske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
  • provedba županijskih razvojnih programa za koje ju ovlasti Osnivač;
  • provedba programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Javna ustanova obavlja poslove od javnog interesa te pruža veliki doprinos u iskorištavanju raspoloživih sredstava iz europskih fondova za brz i učinkovit razvoj Istarske županije. U javnoj ustanovi uspostavljena je organizacijska struktura za obavljanje propisanih poslova i radnih zadataka putem Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje te Odsjeka za pripremu i provedbu programa i projekata. Svi djelatnici JU posjeduju višegodišnje iskustvo na pripremi i provedbi EU projekata kroz različite izvore financiranja.

Natječaji za zapošljavanje