Accessibility icon

Obavijest o otvorenom postupku savjetovanja – Nacrtu Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.0

15. ožujka 2021.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 10. veljače 2021. pokrenulo postupak javnog savjetovanja o Nacrtu Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.0. Postupak savjetovanja je zatvoren 25. veljače 2021. godine, dok je objava Izvješća o provedenom savjetovanju planirana 11. ožujka 2021. Tijekom postupka savjetovanja zaprimljeno je 128 komentara na Nacrt Smjernica pri čemu se dio komentara odnosi na produljenje roka savjetovanja o Nacrtu Smjernica za dodatnih 15 dana uz prilaganje svih Dodataka, Priloga i Provedbenih dokumenata u cilju sveobuhvatnog sagledavanja predmetnih Smjernica.

Slijedom prethodno navedenoga, Ministarstvo 11. ožujka 2021. ponovno otvara savjetovanje o istom nacrtu Smjernica koji je objavljen na javnom savjetovanju od 10. do 25. veljače 2021. pri čemu uz nacrt Smjernica dodatno objavljuje:

 • 5 Dodataka:
  • Dodatak 1.: Obrazac konačnog prijedloga obuhvata urbane aglomeracije/ područja
  • Dodatak 2.: Obrazac Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe  strategije razvoja urbanog područja
  • Dodatak 3.: Obrazac Osnovne odredbe Poslovnika Koordinacijskog vijeća
  • Dodatak 4.: Obrazac Struktura strategije razvoja urbanog područja
  • Dodatak 5.: Obrazac Smjernice za izradu analize stanja i indikativni sadržaj analize stanja
 • 2 Provedbena dokumenta:
  • Akcijski plan strategije razvoja urbanog područja
  • Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan – struktura.

Nacrt Smjernica koji je stavljen na savjetovanje 10. veljače 2021. navodio je dodatno i 4 Priloga:

 • Prilog 1. – Odluka o osnivanju partnerskog vijeća i imenovanim članovima te izvještaji o  provedenom konzultacijskom postupku
 • Prilog 2. – Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora kojega određuje izvršno tijelo  jedinice lokalne samouprave
 • Prilog 3. – Izvještaj o provedenom postupku prethodnog vrednovanja
 • Prilog 4. – Izvještaj o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš (ako je primjenjivo).

S obzirom da se radi o dokumentima koje gradovi prilažu uz Strategiju razvoja urbanoga područja, a ne o prilozima za koje Ministarstvo Smjernicama predviđa posebne obrasce, Ministarstvo je u Nacrtu Smjernica koje ponovno stavlja na savjetovanje brisalo predmetne dokumente kao priloge Smjernicama te se isti navode kao prilozi Strategiji u Dodatku 4. Obrazac Strukture strategije razvoja urbanog područja (Točka 13. Prilozi).

Savjetovanje o Nacrtu Smjernica otvara se na dodatnih 15 dana i traje od 11. do 26. ožujka 2021. godine čime će ukupno trajanje savjetovanje o Nacrtu Smjernica trajati 30 dana. Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Smjernica neće se objaviti s danom 11. ožujka 2021. kako je prethodno planirano, već će se isto objaviti nakon zatvaranja ponovljenog savjetovanja te prikupljenih svih dodatnih komentara. S obzirom na broj i opseg zaprimljenih komentara te dodatne komentare koji se očekuju tijekom ovog postupka savjetovanja objava Izvješća o provedenim savjetovanjima planirana je najkasnije do 26. travnja 2021.

Savjetovanju možete pristupiti OVDJE.

Najnovije