Accessibility icon

Obavijest o ranijem zatvaranju poziva “Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II”

11. svibnja 2021.

Ministarstvo turizma i sporta, temeljem informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaprimljene 27. travnja 2021. godine, dana 10. svibnja 2021. godine objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva UP. 02.2.2.17 „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“
Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu više od 200 % ukupno raspoloživih sredstava, Ministarstvo turizma i sporta, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.3 Rok za podnošenje projektnih prijedloga i zatvaranje poziva, objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva.

Poziv se zatvorio 10. svibnja 2021. u 16:00 sati, a projektni prijedlozi predani nakon zatvaranja Poziva neće biti uključeni u postupak dodjele.

Najnovije