Accessibility icon

Javne rasprave o PKK i ITP 2021. – 2027. te studiji za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš

24. svibnja 2022.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započelo je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. u ožujku 2021.

Početkom svibnja 2022., MRRFEU je donijelo Odluku o upućivanju Strateške studije za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. i Nacrta prijedloga Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. na javnu raspravu.

Javna rasprava započet će 17. svibnja 2022. godine i trajat će do 16. lipnja 2022. godine.
Sve informacije o javnoj raspravi, pratećim aktivnostima i dokumentima objavljene su na stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova, poglavlje Strateška procjena utjecaja na okoliš.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije