Accessibility icon

Obavijest o zatvaranju Poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“

1. srpnja 2021.

S obzirom da je u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ višestruko premašena alokacija te da na dan 30. lipnja 2021. godine istječe krajnji rok za zaprimanje projektnih prijedloga, Ministarstvo zdravstva, Posredničko tijelo razine 1, sukladno pravilima i procedurama EU/ESI fondova ZATVARA POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA OD DANA 30. LIPNJA 2021. GODINE, OD 12.00 SATI.

Poziv je od 1. prosinca 2020. godine bio obustavljen zbog okolnosti nastalih u skladu s točkom 5.5. Uputa za prijavitelje – „Obustava i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga u trenutku kad zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnu 110% ukupno raspoloživog iznosa“, a sada se zatvara u skladu s točkom 5.3. Uputa za prijavitelje – „Rok za podnošenje projektnih prijedloga istječe na dan krajnjeg roka za zaprimanje projektnih prijedloga – 30. lipnja 2021. godine“.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

Najnovije