Accessibility icon

Objava 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga Razvojne istraživačke potpore (Referentni broj: C3.2.R2-I1.06)

9. ožujka 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvojne istraživačke potpore“ .

Glavne izmjene odnose se na prihvatljivosti vezane uz voditelja projekta i istraživačkog tima i izmjene prihvatljivih troškova.

 

Izmjena prihvatljivosti vezane uz voditelja projekta i istraživačkog tima:

Ø  Izmijenjena je prihvatljivost voditelja projekta na način da se izbacilo ograničenje prihvatljivosti voditelja projekta samo na mlade istraživače zaposlene na radnim mjestima definiranim Uputama, odn. ostavio se samo uvjet da voditelj projekta mora biti mladi istraživač koji je završio doktorski studij prije najmanje 2 do najviše 7 godina , te je

Ø  sukladno tome izmijenjena i prihvatljivost projektnog tima.

 

Izmjene prihvatljivosti troškova:

Ø  u poglavlju 2.10. UzP izmijenjen je Trošak materijala i sitnog inventara za potrebe projekta na način da se maknulo ograničenje troška budući da isto nije primjenjivo na prijavitelje definirane Pozivom.

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Više na Detalji poziva “Razvojne istraživačke potpore” – oznaka “NPOO.C3.2.R2-I1.06” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije