Accessibility icon

Objava prve izmjene Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv”

6. svibnja 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je prvu izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv”, a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 4. srpnja 2022.
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
  • Upute za prijavitelje-C3.1. R1-I1.1-NPOO
  • Prilog 2-Posebni uvjeti ugovora-C3.1. R1-I1.1-NPOO
  • Prilog 3-Sadržaj sporazuma o partnerstvu-C3.1. R1-I1.1-NPOO
  • Prilog 6-Kriteriji odabira i bodovanje-C3.1. R1-I1.1-NPOO
  • Prilog 8-KL za provjeru prihvatljivosti prijavitelja-partnera-C3.1. R1-I1.1-NPOO
  • Prilog 9-KL za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti i sukoba interesa -C3.1. R1-I1.1-NPOO
  • Prilog 11-KL za provjeru dvostrukog financiranja-C3.1. R1-I1.1-NPOO
Prijašnja verzija dokumentacije prestaje važiti na današnji dan​. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije