Accessibility icon

Objavljen drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa Interreg Europe 2021.-2027.

20. ožujka 2023.

Dana 15. ožujka 2023. godine otvoren je Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027. Poziv će biti otvoren do 9. lipnja 2023. godine do 12:00 sati. Projektni prijedlozi se podnose elektroničkim putem, a službeni jezik poziva je engleski.

Program Interreg Europe 2021.-2027. je strukturiran oko jednog međusektorskog prioriteta, posebnog cilja “bolja suradnja“, što znači da korisnici mogu surađivati ​​na svim temama od zajedničkog interesa koje su povezane s njihovim regionalnim potrebama, sve dok to spada u djelokrug kohezijske politike.

Vrijednost Poziva iznosi 130 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj uz stopu sufinanciranja do 80%.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • tijela javne vlasti;
  • javnopravna tijela;
  • privatna neprofitna tijela.

Prihvatljive kategorije troškova su:

  • troškovi osoblja;
  • administrativni troškovi;
  • troškovi prijevoza i smještaja;
  • troškovi vanjskih stručnjaka;
  • troškovi opreme;
  • troškovi infrastrukturnih radova.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici Programa.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije