Accessibility icon

Objavljen FLAG-natječaj u okviru Mjere 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture

24. rujna 2020.

FLAG Istarska batana objavio je 7. FLAG-natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a za razdoblje 2014. – 2020. za Mjeru 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture.

Cilj FLAG-natječaja je povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti u sektoru ribarstva i marikulture putem ulaganja u razvoj male ribarske infrastrukture na području FLAG-a Istarska batana.

Rok za prijavu je 1.12.2020.

Potencijalni prijavitelji mogu u okviru svojih projekata prijaviti sljedeće aktivnosti:

  1. Rekonstrukcija i/ili opremanje postojećih stacionarnih objekata za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture.
  2. Nabava i/ili opremanje montažnih objekata za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture (kontejnerskog tipa i sl.).
  3. Rekonstrukcija i/ili opremanje postojećih objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture i/ili skladištenje svježih proizvoda ribarstva i akvakulture.

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećoj poveznici: https://www.lagur-istarska-batana.hr/natjecaj/2020-09-17/flag-natjecaj-za-dodjelu-potpore-projektima-u-okviru-mjere-342-ulaganje-u-malu-infrastrukturu-u-podrucju-ribarstva-i-akvakulture-iz-lokalne-razvojne-strategije-u-ribarstvu-2014-2020-flag-a-istarska-batana

Pozivamo zainteresiranu javnost da prati naše stranice budući ćemo uskoro objaviti datume i mjesta provedbe javnog predstavljanja FLAG-natječaja i konzultacija.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije