Accessibility icon

Objavljen Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz PKK 2021.-2027.

28. rujna 2023.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. , specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023).

Predmet Javnog poziva za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Specifičnog cilja 2. vii Jačanje zaštite i očuvanje prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Prihvatljivi prijavitelji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti i lučke uprave morskih luka za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za RH.

Iznos raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu je 1.300.000,00 EUR.

Više informacija dostupno je na web stranicama FZOEU-a.

 

Najnovije