Accessibility icon

Objavljen javni poziv za postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada u okviru NPOO-a

7. studenoga 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 4. studenoga 2022. otvoreni privremeni poziv “Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala” (referentni broj: NPOO.C1.3.R2-11.02), u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

SAŽETAK POZIVA

Svrha (cilj) Poziva: doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:

– najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025.,
– količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035.

Predmet Poziva: poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Ukupna raspoloživa sredstva: 124.319.250,00 HRK/16.500.000,00 EUR. Sredstva se dodjeljuju putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju:

– najniži iznos 1.002.085,50 HRK / 133.000,00 EUR
– najviši iznos 100.005.418,50 HRK / 13.273.000,00 EUR

Predviđeni intenzitet potpore: maksimalno 70,0000000 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta, uz uvjet da iznos potpore ne može premašiti prethodno navedeni najviši niti biti manji od prije navedenog najnižeg iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave (JLS) koje prijavljuju projekt izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.

Prihvatljive aktivnosti: izrada projektno-tehničke dokumentacije; izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole; aktivnosti vezane uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole; aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada; aktivnosti građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, uključujući izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju te neophodne aktivnosti u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu; aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada; projektantski nadzor; stručni nadzor građenja; usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II); aktivnosti obavljanja poslova upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18 i 110/19); aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta; aktivnosti upravljanja projektom.

Rok za prijavu: 6. veljače 2023. do 12 sati.

Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je portalu fondovieu.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“

 

 

Najnovije