Accessibility icon

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22)

21. lipnja 2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 21. lipnja 2022. godine Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 5.000.000,00 kuna. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija kako slijedi do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu.

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01 %. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 90 novih energetski učinkovitih vozila. Očekivani učinci provedbe Poziva su ušteda energije od 0,00134 PJ i smanjenje emisije C02 od 121,43 tC02. Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske.

Opravdani trošak po ovom Pozivu je isključivo trošak kupnje vozila, koji može nastati kupnjom radi stjecanja vlasništva ili financijskim leasingom temeljem provedenog postupka nabave koji može započeti najranije na dan objave Poziva. Opravdani trošak kupnje vozila ne može iznositi više od srednje vrijednosti troška kupnje vozila iskazanog u informativnim ponudama koje se dostavljaju u sklopu prijave. Porez na dodanu vrijednost (PDV) je opravdan trošak ukoliko nije povrativ.

Više informacija potražite na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=190

Najnovije