Accessibility icon

Objavljen Kohezijski paket za financijsko razdoblje 2021.-2027.

1. srpnja 2021.

Nakon gotovo tri godine pregovora, 23. lipnja 2021. postignut je politički dogovor za čitav zakonodavni paket Kohezijske politike za novo programsko razdoblje 2021.-2027. u visini od 373 milijarde eura.
Paket je objavljen u Službenom listu Europske unije 30. lipnja, a na snagu stupa 1. srpnja s retroaktivnim djelovanjem od 1. siječnja 2021.

Paket sadrži sljedeće uredbe:

1. Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
2. Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
3. Uredba o Europskom socijalnom fondu plus
4. Uredba o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja
5. Uredba o Fondu za pravednu tranziciju

Nova Uredba o zajedničkim odredbama osigurava zajednički pravni okvir za osam fondova s ​​podijeljenim upravljanjem: Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond plus, Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, Fond za pravednu tranziciju i financijska pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu utvrđuje posebne odredbe za Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond. Sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj bit će usmjerena na smanjivanje razlika između razina razvijenosti različitih regija i smanjivanju zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, među kojima će se posebna pozornost usmjeravati na regije koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije. Kohezijskom fondom će podržati projekte u području okoliša i transeuropskih mreža u području prometne infrastrukture.

Europski socijalni fond plus bit će ključni financijski instrument za provedbu Europskog stupa socijalnih prava, odnosno ulaganje u jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedne uvjete rada te socijalnu zaštitu i uključenost. Kroz sredstva ESF+ ulagat će se u ljude i sustave u politikama zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti te tako poduprijeti ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija

Fond za pravednu tranziciju novi je fond Kohezijske politike i ključni element europskog zelenog sporazuma. Cilj mu je osigurati namjensko financiranje u okviru mehanizma za pravednu tranziciju u kontekstu Kohezijske politike za rješavanje gospodarskih i socijalnih troškova tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu.

Šesta generacija Interrega i dalje oblikuje teritorijalnu suradnju u cijeloj Europi u okviru svojih različitih potprograma (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni). Ona pokriva suradnju na vanjskim granicama Unije uz potporu vanjskih instrumenata (kao što su Instrument pretpristupne pomoći – IPA i Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – NDICI) i uspostavlja novi potprogram namijenjen jačanju regionalne suradnje najudaljenijih regija.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije