Accessibility icon

Objavljen natječaj “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” (UP.04.2.1.11)

24. prosinca 2020.

Status: otvoren od 16.12.2020. do 30.06.2021.
Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Referentna oznaka: UP.04.2.1.11
Područje: Upravljanje
Prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Partneri:
Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu.
Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj.
Partneri mogu biti udruge; zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica, udruge poslodavaca, sindikati, ustanove te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vrijednost natječaja: 100.000.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Sažetak
Pozivom se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Specifično, Poziv je usmjeren jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Također, Poziv je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
Više informacija na Europski strukturni i investicijski fondovi.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije