Accessibility icon

Objavljen natječaj “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV”

18. lipnja 2021.

Dana 18.6.2021. objavljen je natječaj “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV”.

U nastavku se nalaze glavne informacije:

Status: otvoren od 18.06.2021. do 08.07.2021.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave

Partneri: Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s redovitim/posebnim osnovnoškolskim/srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama čiji učenici sudjeluju u projektu.

Partneri na projektu mogu biti i:
• drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja
• regionalne / lokalne razvojne agencije / regionalni koordinatori.

Ciljna skupina: Učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika odnosno imaju teškoće sukladno čl. 2. i 4. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br. 102/18, 59/19 i 22/20).

Raspoloživost sredstava: 150.000.000,00 HRK

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Trajanje projekata: 12 mjeseci

Više informacija potražite na stranicama Europskog socijalnog fonda i Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije