Accessibility icon

Objavljen natječaj “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije”

29. svibnja 2020.

Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za natječaj “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije.”

Cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. U sklopu ove operacije financirat će se aktivnosti koje će doprinijeti deinstitucionalizaciji ranjivih skupina, i to kroz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan obitelji te razvoja/širenja/unaprjeđenja kvalitete i/ili pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije, ali i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina na život u zajednici.

Ukupna alokacija sredstava iznosi 100.000.000,00 HRK.

Prijave se zaprimaju do 31.12.2020.

Više informacija možete pronaći na strukturnifondovi.hr.

Najnovije