Accessibility icon

Objavljen NPOO natječaj za ulaganja u javnu turističku infrastrukturu

5. listopada 2022.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 5. listopada 2022. Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I1.01), u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

SAŽETAK POZIVA:

CILJ POZIVA: razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, poticanje održivih oblika turizma te razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša.

UKUPAN RASPOLOŽIV IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 930.000.000,00 HRK, raspoređeno kako slijedi:

Grupa 1: Posjetiteljska infrastruktura – 185.000.000,00 HRK (24.553.719,55 EUR);
Grupa 2: Infrastruktura aktivnog turizma – 280.000.000,00 HRK (37.162.386,36 EUR);
Grupa 3: Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma – 465.000.000,00 HRK (61.716.105,91 EUR).

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura:

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Javna ustanova
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Grupa 2 Infrastruktura aktivnog turizma:

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
 • Javna ustanova registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Grupa 3 Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma:

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA: Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati.

Više informacija o natječaju dostupno je na web stranici Ministarstva turizma i sporta.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije