Accessibility icon

Objavljen NPOO poziv “Energetska obnova zgrada javnog sektora”

17. ožujka 2023.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Javni poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora vrijedan gotovo 40 milijuna eura.

SAŽETAK POZIVA
Svrha poziva: provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove te smanjenjem emisija CO2.

Predmet poziva: pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti.

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno usvojenom Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine („Narodne novine“, br. 41/22):

  • Integralna energetska obnova
  • Dubinska obnova
  • Sveobuhvatna obnova

Predmet projektnog prijedloga odnosi se na energetsku funkcionalnu cjelinu, zasebnu funkcionalnu i energetsku cjelinu za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju energije i vode (postojeću ili čije je formiranje predviđeno projektnim prijedlogom), te parametre koji utječu na potrošnju, a sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada.

Ukupna bespovratna sredstva: 39.816.842,52 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 8.000.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • Ministarstva
 • Državne upravne organizacije
 • Organizacije civilnog društva
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Jedinice područne (regionalne) samouprave
 • Ustanove

Rok za podnošenje projektnih prijava: 16.5.2023.

Poziv s natječajnom dokumentacijom i prilozima dostupan je na portalu fondovieu.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije