Accessibility icon

Objavljen NPOO poziv „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra”

2. ožujka 2023.

Ministarstvo kulture i medija objavljuje otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra”.

SAŽETAK POZIVA:
Svrha poziva: Cilj ulaganja je smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada navedenih u predmetu Poziva. Za financiranje će biti prihvatljivi projektni prijedlozi kojima se ostvaruje godišnja ušteda primarne energije od minimalno 30 %.

Predmet poziva:  energetska obnova cjelovitih zgrada (ETC) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
– u 100% su javnom vlasništvu

– prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost u zgradi koja će se energetski obnavljati

– imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline

– nisu oštećene u potresu.

Ukupna bespovratna sredstva: 39.816.842,52 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.361,40 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.981.684,25 €

Prihvatljivi prijavitelji: Ustanove u kulturi, kojima je osnivač RH i/ili JLP(R)S i/ili ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S.

Prihvatljive aktivnosti: 1. Izrada dokumentacije; 2. Energetska obnova; 3. Upravljanje projektom i administracija; 4. Promidžba i vidljivost

Podnošenje projektnih prijava: 17.04.23 – 31.12.23

Više informacija i natječajna dokumentacija objavljeni su na portalu fondovieu.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije