Accessibility icon

Objavljen NPOO poziv “Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi””

18. siječnja 2024.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi”, a koji se financira iz NPOO-a.

SAŽETAK POZIVA:

Svrha poziva je olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova u Hrvatskoj, omogućiti uspostavu platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga te smanjiti opterećenja građanima, poslovnim subjektima i investitorima. Time će se odgovoriti na izazove u cjelokupnom sustavu prostornog uređenja i graditeljstva i sustavu upravljanja državnom imovinom te ubrzati izdavanje akata za gradnju i realizaciju investicija na svim razinama upravljanja.

Predmet poziva je poticanje izrade prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

Ukupna bespovratna sredstva: 11.000.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 30.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su jedinice lokalne samouprave.

Poziv s natječajnom dokumentacijom dostupan je na web stranici NPOO-a.

Najnovije