Accessibility icon

Objavljen NPOO Poziv za projekte iz sektora otpada

6. veljače 2024.

Dana 5. veljače 2024. godine objavljen je NPOO Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“.

 

SAŽETAK POZIVA:

Svrha poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:

a) najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine,

b) količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.

Predmet poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (suhih reciklata) dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Ukupna bespovratna sredstva: 9.000.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: 133.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: 4.000.000,00 €

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektnom prijedlogu i Prijavitelju koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70,0000000 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta te ne može premašiti prije navedeni najviši niti biti manji od prije navedenog najnižeg iznosa bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb.

Više informacija o Pozivu i načinu prijave dostupno je na portalu fondovieu.

Najnovije