Tip natječaja: Ograničeni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 13.12.2023. do 28.06.2024.

Datum početka podnošenja projektnih prijedloga: 22.12.2023.

Projektni prijedlozi zaprimaju se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav koji se nalazi na URL adresi https://euf.mrosp.hr.

Prijavitelj treba prethodno zatražiti otvaranje korisničkog računa, slanjem zahtjeva na elektroničku adresu: registracijaesf.plus@mrosp.hr

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Prijavitelji: Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb

Opći cilj: Doprinijeti povećanju dostupnosti i ravnomjernom regionalnom razvoju socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi: Pružiti podršku jedinicama područne (regionalne) samouprave u izradi županijskih socijalnih planova; Osnažiti stručnjake za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova.

Ukupan iznos Poziva: 1.500.000,00 EUR (11.301.750,00 kn)

ESF plus sufinanciranje (85%):  1.275.000,00 EUR (9.606.487,50 kn)

Nacionalno sufinanciranje (15%): 225.000,00 EUR (1.695.262,50 kn)

Sufinanciranje projekata: U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN, br. 132/2017).

Trajanje projekata: najmanje 6 mjeseci, a najviše 12 mjeseci

 

Natječajna dokumentacija i detaljne informacije o Pozivu dostupne su na poveznici.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.