Accessibility icon

Objavljen poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“ vrijedan 100.000.000,00 eura

31. prosinca 2023.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u sklopu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. objavilo poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“.

Pozivom će se sufinancirati projekti SPIN konzorcija koji se provode u prioritetnim nišama i regionalnim lancima vrijednosti (RLV) s ciljem razvoja inovativnih proizvoda i/ili usluga.

Poticanjem uspostave strateških partnerstava za inovacije kroz ovaj Poziv doprinijet će se ostvarenju ciljeva S3 kroz difuziju inovacija, što će rezultirati uvođenjem strukturnih promjena u regionalna gospodarstva.
Pozivom će se potaknuti hrvatski poduzetnici na uspostavu SPIN-ova kao novog oblika suradnje i jednog od ključnih provedbenih mehanizama za industrijsku tranziciju hrvatskih regija. Dionici SPIN-ova, koji su sastavni dio jednog ili više RLV-ova zajednički će provoditi aktivnosti istraživanja i razvoja u prioritetnim nišama RLV-ova definiranima u Planovima za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske.

Ukupna bespovratna sredstava iznose 100.000.000,00 eura, a više informacija dostupno je na poveznici.

 

Najnovije