Accessibility icon

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”

11. prosinca 2023.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”, iz Programa Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027., Europskog fonda za regionalni razvoj.

SAŽETAK NATJEČAJA:

Tip natječaja: Otvoreni poziv – trajni modalitet
Status: Otvoren od 6.12.2023. do 31.12.2024.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 1.2.2024.

Svrha Poziva: povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Predmet Poziva: ulaganja u unapređenje (obnovu i/ili opremanje) javne kulturne infrastrukture.

Ukupna bespovratna sredstava: 70.000.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 6.000.000,00 EUR
Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85%.
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) te jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljive aktivnosti:

  • Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije (analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i sl.)
  • Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost projekta

Detaljne informacije o pozivu dostupne su na poveznici.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije