Accessibility icon

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

12. svibnja 2022.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je 11.5.2022.g. Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, kojim će se nastaviti financiranje zapošljavanja teže zapošljivih žena za pružanje potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe.

Pozivom će se financirati provedba projekata u trajanju do 8 mjeseci, a u okviru kojih će se zapošljavati žene na najviše 6 mjeseci. Predviđena je alokacija od 200 mil HRK kojom će se financirati zapošljavanje oko 4.000 žena koje će raditi na poslovima potpore, podrške i brige za oko 24.000 krajnjih korisnika.

SAŽETAK NATJEČAJA
Status: otvoren od 11.05.2022. do 31.08.2022.
Vrsta poziva: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Područje: zapošljavanje, socijalno uključivanje
Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.
Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.
Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.
Prihvatljivi partneri: obvezni partneri na projektu su područni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb.
Ostali partneri na projektu mogu biti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitna organizacija, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.
Ukupna vrijednost Poziva: 200.000.000,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.500.000,00 HRK.
Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od srijede, 25. svibnja 2022. godine od 9:00 sati, a Poziv će biti otvoren do iscrpljenja dostupne financijske omotnice ili najkasnije do 31. kolovoza 2022. (ovisno što prije nastupi).

Više informacija o uvjetima Natječaja i natječajnoj dokumentaciji potražite na stranicama Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije