Accessibility icon

Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2023.

6. lipnja 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2. lipnja Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021. – 2027. za LIFE natječaj 2023. godine.

MINGOR i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurali su nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2023. godini, u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rokovi za prijavu:

  • 21. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma “Priroda i bioraznolikost” te “Kružno gospodarstvo i kvaliteta života”
  • 31. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma “Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika Programa LIFE (sa sjedištem i planiranim aktivnostima provedbe na području Hrvatske):

  • trgovačka društva i druge pravne osobe,
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • tijela državne uprave,
  • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
  • udruge,
  • fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost kao trgovci pojedinci, obrtnici ili nositelji OPG-a.

Više informacija dostupno je na web stranici LIFE Programa Hrvatska.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije