Accessibility icon

Objavljena 2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“

13. siječnja 2023.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“.

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje
  • Obrazac 3. Izjava partnera
  • Obrazac 4. Izjava prijavitelja_partnera o (ne) povrativosti PDV – a
  • Obrazac 6. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti
  • Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
  • Prilog 3.1, 3.2 ili 3.3. (ovisno o grupi) Postupak dodjele bespovratnih sredstava
  • Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave
  • Prilog 6. Kontrolna lista za identifikaciju državnih potpora.

Prethodna verzija dokumentacije s danom 12. siječnja 2023. godine prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna na  https://fondovieu.gov.hr/pozivi?page=2&statusGroup=otvoreni

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije