Accessibility icon

Objavljene 3. izmjene poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

20. svibnja 2024.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. godine objavilo je 3. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“, kod Poziva: IP.1.1.03.

Izmjenom Poziva produljuje se rok za podnošenje projektnih prijedloga do 10. lipnja 2024. godine u 14:00 sati.

U okviru 3. izmjene Poziva izmjene su izvršene u:

 • Sažetku Poziva;
 • Uputama za prijavitelje;
 • Obrascu 01. Prijavni obrazac;
 • Obrascu 02. Izjava Prijavitelja;
 • Obrascu 03. Izjava partnera poduzetnika;
 • Obrascu 03a. Izjava partnera OIŠZ;
 • Obrascu 05. Skupna izjava partnera (koji je poduzetnik);
 • Obrascu 06. Dodatak prijavnom obrascu;
 • Obrascu 08. Izjava stvarnog vlasnika;
 • Prilogu 01. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava;
 • Prilogu 03. Postupak odabira projekata.

U Obrascu 01. Prijavnom obrascu u sustavu eKohezija provedene su tehničke izmjene vezane uz pokazatelj rezultata RCR02 i pokazatelje ostvarenja RCO01, RCO02 koji će se u sustavu bilježiti automatski. Slijedom navedenog, prijavitelji koji su u svoj prijavni obrazac unijeli ove pokazatelje, koji su sada automatski (RCO01/RCO02/RCR02), iste moraju izbrisati prije podnošenja projektnog prijedloga jer će sustav njihovo ostvarenje samostalno računati.

Prilikom predaje projektnih prijedloga prijavitelji trebaju koristiti izmijenjenu dokumentaciju 3. izmjene Poziva, koja je objavljena i dostupna u sustavu eKohezija.​

Više informacija dostupno je OVDJE.

Najnovije