Accessibility icon

Objavljeni Nacrti Prijedloga nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. i Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2023. godine za provedbu nacionalnog plana

1. listopada 2021.

Na portalu e-Savjetovanja objavljen je Nacrt prijedloga Nacionalnog plana razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Nacionalni plan razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se definira provedba ciljeva razvoja Republike Hrvatske na području otoka.

Nacionalni plan predstavlja osnovu za buduće financiranje ciljanih projekata na otocima, kako iz proračunskih izvora tako i putem sredstava Europske unije u financijskoj perspektivi 2021.-2027. Nacionalni plan ujedno čini i okvir za izradu programa, mjera, aktivnosti i projekata vezanih uz otoke u provedbenim programima tijela državne uprave i drugih javnih tijela.

Nacrt prijedloga Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. možete pronaći na sljedećoj poveznici: eSavjetovanje
Nacrt prijedloga Akcijskog plana 2021.-2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. možete pronaći na sljedećoj poveznici: eSavjetovanje

Najnovije