Accessibility icon

Objavljeni rezultati administrativne provjere zahtjeva pristiglih na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

15. srpnja 2021.

Nastavno na objavu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini na web stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) od 15. prosinca 2020., te obavijest o produljenju roka za prijavu na predmetni javni poziv do 31. svibnja 2021., MRFFEU je objavilo rezultate administrativne provjere i indikativnu listu prihvatljivih zahtjeva pristiglih na predmetni javni poziv.
U razdoblju od 15. prosinca 2020. do 31. svibnja 2021., unutar zadanog roka zaprimljeno je ukupno 650 zahtjeva ukupne vrijednosti 1,19 milijardi kuna koji su bili predmet administrativne provjere, a sukladno odredbama Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, te uvjetima utvrđenima u Javnom pozivu.

Rezultati administrativne provjere s indikativnim alokacijama dostupni su na stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Najnovije