Accessibility icon

Odluka o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu

5. studenoga 2020.

Temeljem prijedloga Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Vlada Republike Hrvatske usvojila je na svojoj 18. sjednici Odluku o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu.

Tijekom predstojećeg financijskog razdoblja Europske unije predviđena je uspostava sljedećih operativnih programa u Republici Hrvatskoj:

  • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., čiji će se EU dio financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda;
  • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027., čije će se aktivnosti u okviru EU dijela financirati iz Europskog socijalnog fonda +;
  • Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027., čiji će se EU dio financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Fonda za pravednu tranziciju.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za pripremu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. -2027., dok se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zadužuje za pripremu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027.

Detaljnije informacije o predmetnoj odluci dostupne su na mrežnim stranicama Vlade Republike Hrvatske https://vlada.gov.hr/ .

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj/sadržaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 2.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije