Accessibility icon

Odobren zakonodavni paket za Kohezijsku politiku 2021. – 2027.

12. ožujka 2021.

Nakon gotovo tri godine pregovora, stalni predstavnici država članica u EU dana 03. ožujka 2021. godine potvrdili su politički dogovor postignut s Europskim parlamentom te odobrili zakonodavne uredbe kojima je uređeno upravljanje gotovo jednom trećinom sedmogodišnjeg proračuna EU-a (preko 330 milijardi EUR) u razdoblju od 2021. do 2027
Kohezijska politika predviđa višegodišnja ulaganja uglavnom usmjerena na manje razvijene zemlje i regije kako bi se potaknula socijalna, gospodarska i teritorijalna kohezija članica EU-a. Ovim zakonodavnim paketom omogućuje se ublažavanje dugoročnih socijalnih i gospodarskih posljedica pandemije COVID-19 te se pomaže funkcioniranju jedinstvenog tržišta.

Suzakonodavci su usuglasili pet novih ciljeva politike koji odražavaju glavne prioritete EU-a:

  • konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske transformacije i regionalne povezanosti IKT-a
  • zelenija i otpornija Europa s nisko-ugljičnim prijelazom prema nula-ugljičnom gospodarstvu promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije i upravljanja rizicima te održivog urbanog razvoja
  • Povezanija Europa jačanjem mobilnosti
  • Europa s istaknutijom socijalnom i uključivom komponentom provedbe Europskog stupa socijalnih prava
  • Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja te lokalnih inicijativa

Zakonodavni paket za kohezijsku politiku odobren 3. ožujka 20201. obuhvaća:

  • Uredbu o zajedničkim odredbama (CPR)-
  • Priloge Uredbe o zajedničkim odredbama (CPR)
  • Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond (ERDF/CF)
  • Europski socijalni fond plus (ESF+)
  • Fond za pravednu tranziciju (JTF)

Više informacija o zakonodavnom paketu dostupno je stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije