Accessibility icon

Odobrena ulaganja u objekte brze prehrane i ugostiteljske objekte koji će u svom asortimanu nuditi lokalne proizvode ribarstva i akvakulture u vrijednosti od 1.148.731,42 kn

11. svibnja 2021.

Upravni odbor FLAG-a Istarska batana je u okviru FLAG-natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 3.1.1. Razvoj novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda, povećanje vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te razvoj novih proizvoda iz LRSR 2014. – 2020. usvojio četiri Odluke o odabiru projekata u vrijednosti od 1.148.731,42 kn. Radi se o projektima privatnih poduzeća s FLAG-područja u cilju povećanja gospodarske aktivnosti i konkurentnosti područja FLAG-a Istarska batana u sektoru ribarstva i akvakulture.

Odobreni su projekti poduzeća Vižula d.o.o. i obrta Tunana u 100%-tnom iznosu prihvatljivih troškova, a tiču se nabave i opremanja montažnih odnosno mobilnih objekata brze prehrane bazirane na lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture. Poduzeće Vižula d.o.o. će u okviru projekta implementirati inovativan način prodaje koji obuhvaća izradu QR koda za promociju proizvoda ribarstva i akvakulture te edukaciju lokalnih dionika, dok će obrt Tunana u svoje poslovanje uvesti elemente Zero waste koncepta kao i popratne edukativno-informativne aktivnosti usmjerene povećanju svijesti kupaca o zaštiti okoliša što predstavlja inovativan pristup prodaji na ribarstvenom području FLAG-a.

Poduzeću Cibus divinus d.o.o. odobren je projekt u 80%-tnom iznosu prihvatljivih troškova, a tiče se nabave ugostiteljske opreme za pripremu, obradu, očuvanje i skladištenje proizvoda ribarstva i akvakulture. Provedba projekta doprinosi održivosti tržišta rada ribarstvenog područja FLAG-a, gospodarskoj održivosti mikro, malih i srednjih poduzeća te održivosti samih ribarstvenih zajednica kroz zadržavanje četiri postojeća radna mjesta i stvaranje jednog  novog radnog mjesta.

Konačnu rang-lista zajedno sa sažetkom odabranih projekata možete pogledati ovdje.

Najnovije