Accessibility icon

Odobreni programi transnacionalne suradnje DANUBE i IPA ADRION

7. prosinca 2022.

Europska komisija odobrila je Program transnacionalne suradnje dunavske regije (Interreg DANUBE) i Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interrreg IPA ADRION).

Program transnacionalne suradnje dunavske regije (Interreg DANUBE) predstavlja nastavak suradnje u dunavskoj regiji kroz koji će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja inovacijskih kapaciteta, pametne specijalizacije, promicanja obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, održivog upravljana vodama, poboljšanje pristupa socijalnim uslugama i obrazovanju te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj. Također, u ovoj perspektivi program će nastaviti podržavati provedbu Strategije EU za dunavsku regiju (EUSDR).

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg IPA ADRION) predstavlja nastavak suradnje na području Jadransko-jonske regije i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjene naprednih tehnologija, razvoja vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, promicanja prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo, jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, promicanja održive multimodalne urbane mobilnosti, razvoja i poticanja klimatski otporne i pametne mobilnosti uključujući poboljšani pristup TEN-T mreži i prekograničnoj mobilnosti te druga djelovanja radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom.

Više o samim programima te aktualnim i planiranim pozivima možete saznati na web stranicama programa: Interreg DANUBE i Interreg IPA ADRION.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije