Accessibility icon

Održan Living LAB u sklopu projekta +Resilient

6. prosinca 2021.

Od 30. studenog 2021. do 2. prosinca 2021. u francuskom gradu Aix en Provence održan je Living LAB u sklopu projekta +Resilient. Partneri i njihovi suradnici sudjelovali su na trodnevnim interaktivnim radionicama. Prvog su dana u uvodnom dijelu prezentirani rezultati dosadašnjih aktivnosti, posebice pilot projekata i webinara. U drugom dijelu dana održane su 4 interaktivne radionice:

  • Uloga javnih organizacija u društveno inovacijskom procesu – nova vrsta interakcije između javnopravnih tijela i civilnog društva;
  • Sudjelovanje i prilagodba u vrijeme nakon krize;
  • Uloga novih tehnologija u društvenim inovacijama (s posebnim naglaskom na vještine i otvorene baze podataka);
  • Društvene inovacije i teritorijalni ekosistem.

Tijekom drugog dana održane su radionice na temu razvoja inovativnih javnih usluga i jačanja kapaciteta društveno-odgovornih poduzeća. Posljednjeg dana održan je okrugli stol “Kako uspješno utjecati na javne politike?”. Svi sudionici su također posjetili društveno poduzeće Elan Jouques koje je osnovano u sklopu nacionalnog eksperimentalnog programa “Territory zero unemloyed”. Primjer je to dobre prakse u zapošljavanju dugotrajno nezaposlenih osoba u malim sredinama. Projekt +RESILIENT- Otvoreni resursi Mediterana za društvene inovacije i društveno odgovorno poduzetništvo sufinanciran je iz programa Interreg V-B Mediteran 2014.-2020.

 

Najnovije