Accessibility icon

Održana edukacija na EU temu „Provedba infrastrukturnih projekata i korištenje FIDIC ugovora“

11. prosinca 2019.

Provedba edukativnih radionica koje su započele u sklopu EU projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“ kojeg provodi Javna ustanova “Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ nastavila se 12. prosinca u Puli, kada je održana druga po redu edukacija za predstavnike javnopravnih tijela s područja Istarske županije.

Edukacija je, poput one prethodne održane 11. prosinca, organizirana na Istarskom veleučilištu u Puli, a predvodila ju je Ariana Vela, renomirana hrvatska konzultantica s višegodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova. Tema radionice je bila „Provedba infrastrukturnih projekata i korištenje FIDIC ugovora“, te su u sklopu iste obrađeni ključni elementi pripreme i provedbe infrastrukturnih projekata te općenito FIDIC ugovori.

Podsjećamo, radionice koje su započele u sklopu EU projekta provoditi će se redovito do kraja 2023. godine, i to u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Provedbom radionica javnopravna tijela na području Istarske županije imati će priliku steći znanja i upoznati se s primjerima dobre prakse za uspješnu pripremu i provedbu EU projekata, a istovremeno će se osnažiti kapaciteti same javne ustanove kako bi mogla pružiti specijaliziranu pomoć javnom sektoru u planiranju i provedbi mjera usmjerenih na korištenje ESI i ostalih EU fondova. Projekt „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“ odobren je za financiranje u sklopu Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora, a trajati će do kraja 2023. godine. Predviđeno je da po njegovu završetku, putem informativno-obrazovnih modula i radionica na različite teme vezane za planiranje i provedbu EU projekata, pomoć primi i da se osposobi 30 korisnika – javnopravnih tijela u Istarskoj županiji.

Najnovije