Accessibility icon

Održana edukacija na temu „Javna nabava u EU projektima“

19. studenoga 2020.

U organizaciji Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske programe i fondove 16. i 17. studenoga 2020. godine održana je on-line edukacija na temu „Javna nabava u EU projektima“. Cilj ove edukacije bio je upoznavanje polaznika s primjenom Zakona o javnoj nabavi i posebnim pravilima koja se odnose na neobveznike Zakona o javnoj nabavi u sklopu projekata financiranih iz EU fondova te im dati i neke konkretne primjere kako uspješno provesti javne nabave u sklopu svojih projekata.

Edukacije su bile namijenjene predstavnicima javnopravnih tijela s područja Istarske županije kako bi se osnažilo njihove kapacitete u području pripreme i provedbe projekata financiranih iz europskih fondova, odnosno konkretno u provedbi postupaka javne nabave, te time pridonijelo uspješnosti regije u povlačenju EU sredstva.

Edukacije su organizirane u sklopu projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije kojeg provodi Regionalni koordinator.

Projektom Suradnjom i znanjem do snažne EU regije daje se snažna podrška javnom sektoru Istarske županije u pripremi i provedbi EU projekata te uređuje kvalitetan sustav strateškog planiranja u kojem se Regionalni koordinator Istarske županije pozicionira kao ključni čimbenik u regionalnom razvoju županije. Svrha projekta je osnažiti kapacitete javne ustanove i osigurati njezin rad, pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata putem EU fondova, jačanje njihovih kapaciteta te koordinacija poslova strateškog planiranja i poticanja regionalnog razvoja u Istarskoj županiji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.627.639,62 kn, od čega je 14.983.493,62 kn sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Projekt je započeo u lipnju 2019. i traje do kraja prosinca 2023. godine, te će u tome periodu biti provedeno niz različitih radionica s primarnim fokusom na učinkovitu pripremu i provedbu EU projekata te kvalitetno upravljanje sustavom strateškog planiranja Istarske županije.

 

 

 

 

 

Najnovije