Accessibility icon

Održana edukacija na temu „Pravna zaštita korisnika u odnosu na odluke sustava upravljanja i kontrole u vezi nepravilnosti u provedbi EU financiranih projekata u segmentu javne nabave“

21. prosinca 2020.

 

Dana 17. i 18. prosinca 2020. godine u organizaciji Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove održana je edukacija na temu „Pravna zaštita korisnika u odnosu na odluke sustava upravljanja i kontrole u vezi nepravilnosti u provedbi EU financiranih projekata u segmentu javne nabave“.

Cilj edukacije bio je upoznati polaznike s konceptom pravne zaštite u Hrvatskoj i EU sa osvrtom na pitanje javne nabave i sekundarne nabave u projektima financiranima iz fondova EU-a, upoznati ih s pravnim okvirom Europskih strukturnih i investicijskih fondova i specifičnostima koje se odnose na sekundarnu nabavu te aktima koje donose tijela u sustavima upravljanja i kontrole, a tiču se javne nabave. Drugog dana edukacije naglasak je stavljen na praktične primjere i studije slučaja s naglaskom na nepravilnostima u provedbi postupaka javne nabave u projektima financiranima iz fondova EU-a.

Edukacije su bile namijenjene predstavnicima javnopravnih tijela s područja Istarske županije, kako bi se osnažilo njihove kapacitete u području pripreme i provedbe projekata financiranih iz europskih fondova.

Edukacije su organizirane u sklopu projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije kojeg provodi Regionalni koordinator.

Projektom Suradnjom i znanjem do snažne EU regije daje se snažna podrška javnom sektoru Istarske županije u pripremi i provedbi EU projekata te uređuje kvalitetan sustav strateškog planiranja u kojem se Regionalni koordinator Istarske županije pozicionira kao ključni čimbenik u regionalnom razvoju županije. Svrha projekta je osnažiti kapacitete javne ustanove i osigurati njezin rad, pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata putem EU fondova, jačanje njihovih kapaciteta te koordinacija poslova strateškog planiranja i poticanja regionalnog razvoja u Istarskoj županiji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.627.639,62 kn, od čega je 14.983.493,62 kn sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Projekt je započeo u lipnju 2019. i traje do kraja prosinca 2023. godine, te će u tome periodu biti provedeno niz različitih radionica s primarnim fokusom na učinkovitu pripremu i provedbu EU projekata te kvalitetno upravljanje sustavom strateškog planiranja Istarske županije.

 

Najnovije