Accessibility icon

Održana edukativna radionica „Računovodstvo, porezi i revizija u EU projektima“

8. prosinca 2023.

Dana 5. prosinca 2023. godine u organizaciji Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove održana je edukativna radionica „Računovodstvo, porezi i revizija u EU projektima“.

Cilj edukacije bio je upoznavanje polaznika s pravnom regulativom koja se odnosi na računovodstvo EU projekata, računovodstvom državnih potpora i pomoći, obvezama korisnika, vođenjem poslovnih knjiga projekta, računovodstvenim aspektom „predfinanciranja“, evidentiranjem prihoda i rashoda EU projekata, načinom evidentiranja transfera partnerima, obračunom plaća za potrebe projekta, upravljanjem troškovima projekta, planiranjem novčanog tijeka projektnih sredstava te dokumentiranjem revizijskog traga.

Na edukativnoj radionici prisustvovalo je više od 40 predstavnika javnopravnih tijela s područja Istarske županije.

Edukacije su organizirane u sklopu projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije kojeg provodi Regionalni koordinator.

 

   

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

Najnovije