Accessibility icon

Održana edukativna radionica „Zakon o javnoj nabavi u kontekstu EU fondova“ 28.-29. rujna 2023.

2. listopada 2023.

Dana 28. i 29. rujna 2023. godine u organizaciji Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove održana je edukativna radionica „Zakon o javnoj nabavi u kontekstu EU fondova“.

Kroz dva dana obrađene su teme vezane za jednostavnu nabavu, osnovna načela javne nabave, obveznike javne nabave, DON, Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi, kriterije za odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude, dodjelu i izmjenu ugovora, pravnu zaštitu u javnoj nabavi, plan nabave i grupiranje predmeta nabave, ex-ante i ex-post kontrolu postupka jave nabave, najčešće pogreške u provedbi postupka javne nabave, nepravilnosti i financijske korekcije, a sve popraćeno primjerima iz prakse.

Cilj edukacije je ojačati kapacitete djelatnika koji pripremaju i provode postupke javne nabave za javnopravna tijela IŽ, djelatnika koji se bave pripremom i provedbom projekata financiranih iz EU fondova te drugih djelatnika javnopravnih tijela IŽ kroz predstavljanje specifičnosti pripreme i provedbe postupaka javne nabave za ulaganja koja su sufinancirana EU fondovima te predstavljanje potencijalnih rizika, najčešćih pogrešaka, nepravilnosti i financijskih korekcija u provedbi samog postupaka javne nabave.

Edukativna radionica bila je namijenjena sudionicima koji dolaze iz javnopravnog sektora.

Edukacija je organizirana u sklopu projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije kojeg provodi Regionalni koordinator.

 

              

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

 

Najnovije