Accessibility icon

Održana finalna konferencija projekta +Resilient

11. ožujka 2022.

Finalna konferencija projekta +Resilient održana je u Veneciji 10. ožujka 2022. u organizaciji vodećeg partnera na projektu, Regije Veneto. Projektom +Resilient razvija se društveno poduzetništvo i društvene inovacije na području Mediterana. Nakon 4 godine ulazi u posljednji mjesec provedbe, te su projektni partneri na finalnoj konferenciji imali svečanu priliku predstaviti rezultate projekta i razgovarati o nastavku provedbe lokalnih aktivnosti u novoj financijskoj perspektivi i o novim partnerstvima.

Iz Istarske županije su, uz projektne partnere Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske programe i fondove i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, konferenciji prisustvovali i predstavnici organizacija uključenih u projektne aktivnosti iz Istarske razvojne agencije, sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, iz Gradskog društva Crvenog križa Pula i sa Znanstveno-tehnološkog instituta Visio. Istarski dionici imali su priliku i čuti kako su partnerske organizacije iz 7 zemalja Mediterana odgovorile na potrebe u svojim zajednicama, koje su društvene inovacije proizašle iz njihovih aktivnosti te kako su riješile probleme s kojima su se susretale prilikom provedbe projekta. Stečeno iskustvo i znanje, ali i nova poznanstva omogućit će svima kreiranje novih projekta i programa koji će adekvatno odgovoriti na društvene probleme.

Projekt +Resilient sufinanciran je iz programa transnacionalne suradnje Interreg Mediteran 2014.-2020.

Najnovije