Accessibility icon

Održana informativna radionica o mogućnostima financiranja razvojnih projekata u okviru Kohezijske politike i EU fondova za regionalnu samoupravu Istarske županije u perspektivi 2021.-2027.

7. srpnja 2023.

Dana 6. srpnja 2023. godine u organizaciji Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove u Pazinu je održana informativna radionica o mogućnostima financiranja razvojnih projekata u okviru Kohezijske politike i EU fondova za regionalnu samoupravu Istarske županije u perspektivi 2021.-2027.

Ovom mjerom informiranja predstavljene su nove prilike i mogućnosti korištenja EU fondova 2021.-2027. koje se otvaraju za javni sektor, specifičnije za regionalnu samoupravu, u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027., sa posebnim  naglaskom na pregled najava natječaja u ovoj godini.

Mjera informiranja organizirana je u okviru provedbe projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije