Accessibility icon

Održana osnivačka sjednica Partnerskog vijeća Istarske županije

15. ožujka 2023.

U prostorima Zajednice Talijana Pula – Comunità degli Italiani Pola, 13. ožujka 2023. godine održana je osnivačka sjednica Partnerskog vijeća Istarske županije, sastavljenog od predstavnika jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice, javnopravnih tijela, razvojnih agencija, gospodarskih subjekata i drugih ključnih dionika s područja Istarske županije.

Partnersko vijeće osnovano je odlukom Župana Istarske županije u svrhu sudjelovanja u izradi i provedbi Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, utvrđivanja razvojnih prioriteta, predlaganja strateških projekata od značaja za razvoj Istarske županije, praćenja i vrednovanja njihove provedbe te obavljanja drugih poslova sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Na osnivačkoj sjednici Partnerskog vijeća Istarske županije jednoglasno su usvojeni Poslovnik o radu te Odluka o izboru predsjednika i zamjenice predsjednika vijeća. Za predsjednika Partnerskog vijeća izabran je Tulio Demetlika, zamjenik župana Istarske županije, dok je za zamjenicu predsjednika izabrana Anamaria Škopac Pamić, vršiteljica dužnosti ravnateljice javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“.

U drugom dijelu sjednice, članovima i zamjenicima članova Parterskog vijeća detaljnije je predstavljen dosadašnji tijek izrade i nacrt Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine te su informirani o predstojećim aktivnostima u okviru završne faze izrade Plana razvoja.

 

Najnovije