Accessibility icon

Održana početna konferencija projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“

15. lipnja 2022.

U Zagrebu je 14. lipnja 2022. održana početna konferencija projekta “Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj”, koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u partnerstvu s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Projekt je usmjeren na poboljšanje višerazinskog upravljanja i strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini, jačanjem potencijala dionika za oblikovanje, financiranje i provedbu javnih politika i projekata te međusobno usklađivanje nacionalnih, regionalnih i lokalnih prioriteta. Kako bi se postigao navedeni cilj, izvršit će se analiza postojećih nivoa upravljanja u Republici Hrvatskoj, koja će poslužiti kao temelj za izradu OECD-ovog izvješća o višerazinskom upravljanju (Multi-level governance report).

 

Kako je istaknula ministrica Tramišak, projekt će doprinijeti unaprjeđenju vještina i sposobnosti regionalnih i lokalnih dionika za koordinaciju procesa strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini, te uspostavi kulture dijaloga nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti u cilju povećanja učinkovitosti provedbe javnih politika i procesa donošenja odluka.

 

Konferenciji su, uz predstavnike OECD-a i nadležnog ministarstva, prisustvovali i predstavnici 70-ak koordinatora za strateško planiranje na regionalnoj razini, koji će kao ključni dionici doprinijeti uspješnoj provedbi i cjelovitom ostvarenju ciljeva projekta.

 

Financijska sredstva za provedbu projekta osigurana su iz Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021., a planirane aktivnosti provodit će se u razdoblju od dvije godine.

 

Najnovije