Accessibility icon

Održana radionica o strateškom planiranju i upravljanju razvojem

23. siječnja 2020.

U organizaciji Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ održana je treća po redu edukativna radionica u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Tema radionice bila je „Novi sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“ na kojoj su prisustvovali predstavnici svih istarskih gradova i općina. U sklopu radionice dan je kratak osvrt na sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno pripremu, izradu, provedbu, izvještavanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika.

Sudionicima radionice pobliže je predstavljen Plan razvoja Istarske županije 2021.–2027. čija je izrada pokrenuta, izrada akata strateškog planiranja jedinica lokalne samouprave te Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR).

Projekt „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“ odobren je za financiranje u sklopu Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora, a trajati će do kraja 2023. godine.
Cilj projekta je osnažiti sveobuhvatnu koordinaciju i upravljanje regionalnim razvojem i europskim fondovima u Istarskoj županiji te povećanje iskorištenosti ESI i drugih EU fondova na području Istre.

Najnovije