Accessibility icon

Održana radionica tematske podskupine „Demografija, zdravstvo, socijalna uključenost i poboljšanje kvalitete života, civilno društvo i mladi“ u okviru postupka izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027.

22. srpnja 2021.

U okviru postupka izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021.-2027. održana je 22. srpnja 2021. godine u prostorima Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate u Puli radionica tematske podskupine „Demografija, zdravstvo, socijalna uključenost i poboljšanje kvalitete života, civilno društvo i mladi“. Predstavnici relevantnih institucija, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva okupili su se kako bi analizirali stanje, definirali SWOT i razvojne potrebe Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021.-2027. Radom u grupama, ključni dionici s područja Istarske županije pridonijeli su reviziji i dopuni prijedloga SWOT-a te definiranju najvažnijih razvojnih potreba i prilika na kojima će se temeljiti budući razvoj županije.

Istarska županija izrađuje Plan razvoja kao srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Donošenje Plana razvoja Istarske županije usmjereno je na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja županije, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja.

Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ vrši ulogu cjelokupne koordinacije i upravlja postupkom izrade Plana razvoja te njegovih provedbenih dokumenata.

 

 

 

 

 

 

 

Najnovije