Accessibility icon

Održana radionica za definiranje strateškog okvira Plana razvoja Istarske županije

13. rujna 2021.

U okviru postupka izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021.-2027., 10. rujna 2021. godine je u Puli održana radionica Radne skupine za izradu Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027. Svrha radionice bila je definiranje strateškog okvira Plana razvoja Istarske županije. Radionici su prisustvovali ključni dionici s područja Istarske županije, pročelnici Upravnih odjela Istarske županije, ravnatelji i direktori ustanova.

Nakon okončanja izrade nacrta analize stanja i SWOT analize Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine, Istarska županija započela je, u suradnji s javnom ustanovom „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, postupak definiranja strateškog okvira Plana razvoja. Sudionici radionice raspravljali su o viziji Istarske županije za naredno razdoblje, prioritetima javnih politika, posebnim ciljevima i mjerama Plana razvoja.

Istarska županija izrađuje Plan razvoja kao srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ vrši ulogu cjelokupne koordinacije i upravlja postupkom izrade Plana razvoja te njegovih provedbenih dokumenata.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/sadržaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 2.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije